Bruce Willis

Släppte Bruce Willis ett R&B-album?

Enligt vissa rapporter var delar av skådespelarens debutalbum 'överraskande okej'.