Bruce Lee

Dog Bruce Lee av att ha drickat för mycket vatten?

Det låter långsökt, men ett tillstånd som kallas hyponatremi kan bli resultatet av att ha för mycket vatten i systemet.