Böcker

En bok som beskriver Maui-bränderna publicerades innan de började?

Vissa användare av sociala medier hävdade att det bevisade deras konspirationsteorier.