Bin

Är det här fotot en riktig närbild av ett bis ansikte?

Artificiell intelligens har gjort det mycket svårt att säga vad som är äkta eller falskt.