Bill Gates

Visar foto Bill Gates arresterad av federala marskalkar?

Fotografiet gör anspråk på att visa mångmiljardären fastspänd och hållen under beväpnad bevakning i Guantanamo Bay.