Big Pharma

Finns inte vitamin K även om det ges till spädbarn vid födseln?

Även om det är mindre uppmärksammat än att vägra vaccin, ökar också det att vägra vitamin K-tillskott för spädbarn baserat på förvirrad vetenskap.