Benjamin Franklin

Fanns mänskliga kvarlevor i Ben Franklins hem i London?

Det är inte därför du kanske tänker.