Abort

Sade Garland att DOJ inte åtalar aborträttsattacker för att de händer på natten?

Faktum är att det är lättare att åtala människor som livestreamar sig själva under ett brott än att fånga nattliga vandaler.