11 September

Förutspådde Nostradamus attackerna den 11 september?

Rykt: Nostradamus förutspådde attackerna mot World Trade Center 9/11.

Tusentals israeler var borta från WTC den 9/11?

Var 4000 israeler hemma från jobbet vid World Trade Center den 11 september?

Tusentals israeler var borta från WTC den 9/11?

Var 4000 israeler hemma från jobbet vid World Trade Center den 11 september?